Lepas 137 Jemaah Calon Haji Kota Magelang ke Tanah Suci, Ini Pesan Kyai Mansyur